Skip to main content

(2) How to use Office in Silverlight applications

Lista postări despre Office interop pe Silverlight:
In postul precedent am povestim despre problemele pe care le putem avea când încercam sa folosim API de Office pe Silverlight. Astăzi o sa discutam despre modul în care care trebuie configurat proiectul pentru a putea sa folosim API de Office și cum putem sa executam câteva funcții de baza.
Pentru a putea apela API de Office pe Silverlight este nevoie sa setam aplicația sa ruleze Out of the brower (OOB) și sa cu permisiuni elevate. Aceste setări trebuie setate pe proiectul de Silverlight care conține App.xml.
Click dreapta pe proiect în tab-ul Silverlight checkbox-ul "Enable running application out of the brower" sa fie check-uit iar în setările pentru out of the brower aveti grija sa check-uit și "Require Elevated trust when running outside the browser".
Pentru a putea sa accesam API de Office (COM-uri in general) din Silverlight o sa fim nevoiți sa lucram cu obiecte de tip dynamic. Crearea unei instante se face folosind AutomationFactory. Următoarea linie de cod creaza un obiect a aplicației Excel, prin intermediul căruia putem sa manipulam fișiere Excel.
dynamic excelApp = AutomationFactory.CreateObject("Excel.Application");
Pentru a putea sa deschidem un fisier deja existent este nevoie sa accesam lista de Workbooks, iar pe aceasta lista sa facem Open
dynamic workbooks = excelApp.Workbooks;
dynamic excelDoc = workbooks.Open([pathToFile]);
In cazul in care vrem sa deschidem un Excel pentru a afisa documentul pe care facem Open trebuie sa setam propietate Vizible pe excelApp pe true.
dynamic excelApp = AutomationFactory.CreateObject("Excel.Application");
excelApp.Visible = true;
dynamic workbooks = excelApp.Workbooks;
dynamic excelDoc = workbooks.Open([pathToFile]);
Bun, am deschis documentul, acuma il putem manipula in orice fel. La final este necesar sa inchidem documentul. Acest lucru se face in felul urmator:
excelDoc.Close(-1,1,true);
Primul parametru reprezinta un enum prin intermediul caruia se specifica daca se doreste sa se faca save la modificari. Din pacate, nu avem access direct la enumuri, din aceasta cauza trebuie sa folosim valoarea lor ca int.
Comanda SaveAs prin interop de Office arata destul de urat. Din cauza ca și parametrii opționali trebuie specificați aceasta ajunge sa arata în felul următor:
document.SaveAs(
[pathToSave],
Type.Missing,
Type.Missing,
Type.Missing,
Type.Missing,
Type.Missing,
1,
Type.Missing,
Type.Missing,
Type.Missing,
Type.Missing,
Type.Missing);
Valoare 1 reprezinta valoarea enum-ului XlSaveAsAccessMode care poate sa aibe urmatoarele valori:
 • xlExclusive - exclusive mode;
 • xlNoChange - default (don't change the access mode);
 • xlShared - share list;
Fiecare document este însoțit de o colecție de propietati numite custom document properties. Acestea reprezinta o colecție de variabile pe care un utilizator le poate seta. In exemplul de mai jos obținem o referința la aceasta colecție pentru a verifica dacă conține variabila cu numele v1. In cazul în care aceasta valoare este "1", o sa ii setam o noua valoare.
dynamic excelCustomProps = excelDoc.CustomDocumentProperties;
for (int i = 1; i <= Count; i++)
{
dynamic property = excelCustomProps[i];
if ((string)property.Name == "v1" &&
(string)property.Value == "1")
{
property.Delete();
excelCustomProps.Add("v1",4,[valoareNoua],false);
}
}
Ce trebuie stiut este faptul ca in momentul in care iteram pe aceasta lista index-ul incepe de la 1 nu de la 0. Iar orice modificare pe propietati se face in momentul in care facem save la document. O valoare a unei propietati nu am reusit sa o modific doar daca stergeam propietatea, iar apoi o adaugam iar.
Descrierea API-ului pentur Excel il puteti gasii aici: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms262200%28v=Office.11%29.aspx.
In următorul post o sa vedem cum putem sa închidem cu tot procesul Excel pe care noi il lansam si cum putem sa facem unit-teste pentru acestea.

Comments

 1. Interesant - AutomationFactory functioneaza oare si in Silverlight-ul de pe Mac OSX? (normal, daca au Office instalat)..

  ReplyDelete
 2. Salut Tudor,
  O sa postez zilele acestea despre limitările SL pe MAC OS, iar acolo o sa găsești răspunsul pe care îl cauți.

  ReplyDelete
 3. Iata si postul care l-am promis:
  http://vunvulearadu.blogspot.com/2011/08/silverlight-diferente-intre-mac-os-si.html

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

GET call of REST API that contains '/'-slash character in the value of a parameter

Let’s assume that we have the following scenario: I have a public HTTP endpoint and I need to post some content using GET command. One of the parameters contains special characters like “\” and “/”. If the endpoint is an ApiController than you may have problems if you encode the parameter using the http encoder.
using (var httpClient = new HttpClient()) { httpClient.BaseAddress = baseUrl; Task<HttpResponseMessage> response = httpClient.GetAsync(string.Format("api/foo/{0}", "qwert/qwerqwer"))); response.Wait(); response.Result.EnsureSuccessStatusCode(); } One possible solution would be to encode the query parameter using UrlTokenEncode method of HttpServerUtility class and GetBytes method ofUTF8. In this way you would get the array of bytes of the parameter and encode them as a url token.
The following code show to you how you could write the encode and decode methods.
publ…

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…