Skip to main content

REST Client - RESTSharp

In urma cu cîteva luni aveam nevoie de un un mecanism prin intermediul căruia sa consum servicii REST din .NET.
La prima strigare acest lucru este destul de simplu de făcut (de implementat), avem nevoie un obiect de tip HttpRequest. Dar am vrut mai mult de atît, doream un API simplu prin care sa pot sa fac apeluri REST.
O soluție la îndemîna era sa încep implementarea unui astfel de API de la 0, cea ce am și făcut în prima faza, deoarece nu este foarte complicat (mi-a luat in jur de 12 ore pana sa ajuns la un API destul de bogat).
Intre timp am început sa caut pe web ce soluții free exista și am descoperit RestSharp. Este un client pentru servicii în format REST open-source destul de robust și bine gîndit.
Ce mi-a plăcut la el cel mai mult și m-a făcut sa îl folosesc este numele la clase (foarte sugestive) și ușurința cu care se poate folosii plus ca primele linii de cod pe care le-am scris pentru acest IP au funcționat din prima. Mai jos puteți sa găsit un exemplu:
RestClient restClient = new RestClient("www.car.com");
RestRequest restRequest = new RestRequest();
restRequest.Method = Method.GET;
restRequest.Resource = "Cars/Get";
restRequest.AddParameter(
new Parameter()
{
Name = "id",
Value = "123",
Type = ParameterType.GetOrPost
});
Car car = restClient.Execute<Car>(restRequest);
Prin intermediul la restRequest putem sa facem unu sau mai multe apeluri. Detalii pentru fiecare apel de serviciu în parte sunt specificate prin intermediul unei instante de tip RestRequest. Resource se refera la adresa relativa a serviciului fata de adresa de baza.
Putem sa adaugăm oricîți parametrii, iar pentru fiecare parametru în parte se poate specifica tipul acestuia. Tipurile de parametri suportați sunt:
  • Cookie
  • GetOrPost
  • UrlSegment
  • HttpHeader
  • RequestBody
Ce mi-a plăcut este ca pot sa controlez destul de ușor unde se va adaugă fiecare parametru în parte, iar în cazul în care lucrați și cu cookie, lucrurile se simplifica destul de mult.
Parametrii de tip UrlSegment sunt destul de interesanți. Îți permit sa specifici în Resource o adresa dinamica, care în funcție de parametrii sa se poată modifica. De exemplu daca lucram cu doua versiuni de servicii, ne-ar fi util sa putem specifica locația la fiecare versiune de serviciu în parte. Pentru a putea face acest lucru putem sa scriem următorul apel:
RestRequest restRequest = new RestRequest();
restRequest.Method = Method.GET;
restRequest.Resource = "{version}/Cars/Get";
request.AddParameter("version", _version, ParameterType.UrlSegment);
In request putem sa adaugăm fișiere prin metoda AddFile, totodată putem sa specificam formatul datelor JSON sau XML. In cazul în care avem un de-serializator custom putem sa îl specificam în momentul în care setam obiectul de tip RestClient.
restClient.AddHandler("*", new JsonDeserializer());
Obiectul care este returnat nu trebuie sa fie neapărat un obiect serializabil, putem sa apelam doar metoda Execute, aceasta ne va returna un obiect de tip RestResponse, care va conține toate informațiile de care avem nevoie. Proprietatea Content ne va returna conținutul returnat de către serviciu.
Apeluri se pot face și async fără nici o problema, iar fiecare clasa din API are unit teste pentru o mare parte din funcționalități.
Un lucru destul de draguț este ca suporta cîteva tipuri de autentificare in mod default. In cazul în care aveți nevoie de un mecanism mai complicat, se poate extinde foarte ușor acest lucru prin implementarea unei interfețe.
In general cam toate cazurile de care o sa avem nevoie pentru a consuma un serviciu în format REST sunt acoperite, dar putem fără probleme sa extindem acest API. Chiar am avut nevoie sa fac acest lucru, pentru un serviciu de la Yahoo destul de ciudat. Mi-a luat cam 20 de minute sa fac acest lucru cu tot cu testare. Pana acuma personal nu am descoperit nici un bug la RESTSharp.
Din punct de vedere a documentației, exista un wiki destul de okay. Ultimul release a fost făcut în mai 2011.
Ca un overall, sunt mulțumit de acest client de REST. Daca nu o sa îl folosiți, măcar merita sa va uitați peste codul sursa înainte sa începeți sa faceți ceva asemănător. Cea mai frumoasa idee mi s-a părut ideea de a putea seta tipul la fiecare parametru în parte. A.i. aceasta lista se poate refolosii și la alte requesturi fără nici o problema.

Comments

  1. Cum ziceai mai jos, nu era mai simplu sa folosesti WCF?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…

GET call of REST API that contains '/'-slash character in the value of a parameter

Let’s assume that we have the following scenario: I have a public HTTP endpoint and I need to post some content using GET command. One of the parameters contains special characters like “\” and “/”. If the endpoint is an ApiController than you may have problems if you encode the parameter using the http encoder.
using (var httpClient = new HttpClient()) { httpClient.BaseAddress = baseUrl; Task<HttpResponseMessage> response = httpClient.GetAsync(string.Format("api/foo/{0}", "qwert/qwerqwer"))); response.Wait(); response.Result.EnsureSuccessStatusCode(); } One possible solution would be to encode the query parameter using UrlTokenEncode method of HttpServerUtility class and GetBytes method ofUTF8. In this way you would get the array of bytes of the parameter and encode them as a url token.
The following code show to you how you could write the encode and decode methods.
publ…