Skip to main content

Azure AppFabric Cache API

Nu de mult a fost lansat CTP pentru Azure AppFabric Caching. In ultima perioada am început sa studiez API-ul acestuia mai în detaliu. O sa încerc în urmatoarele rânduri sa trec în revista API-ul acestuia si sa fac highlight la cea ce ii mai important.
In primul rand este bine de stiut ca Azure AppFabric nu este totuna cu Windows Server AppFabric. Chiar daca cele doua se aseamana, acestea au assembly-uri diferite pe partea de client. Totodata nu avem posibilitatea sa facem switch intre Windows Server AppFabric si Azure AppFabric. API-ul care îl ofera Azure în acest moment nu este atât de larg, partea de notificari si regiuni înca nu este suportata în întregime.
Am scris într-un post trecut modul în care trebuie sa se configureze Azure AppFabric. In momentul în care am configurat cache-ul în cloud, acesta ne pune la dispozitie sectiunea care trebuie sa adaugam în fisierul de configurare (aceasta v-a contine inclusiv token-ul de autentificare). http://vunvulearadu.blogspot.com/2011/03/outputcache-in-windows-azure-folosind.html
In cache putem sa punem orice fel de obiect serializabil. In acest moment dimensiunea maxima a unui obiect poate sa fie de 8MB, dar aceasta valoare se poate schimba.
Pentru a putea folosii un obiect de tip Datacache trebuie sa folosim factory-ul DataCacheFactory. Acesta poate sa primeasca în constructor un obiect de tip DataCacheFactoryConfiguration, prin intermediul caruia se poate configura cache-ul.
Pe partea de configurare cred ca merita sa mentionez faptul ca în mod default, un obiect expira în cache dupa 10 minute, daca nu este setata o alta valoare, iar în cazul în care salvati în cache foarte mult text putem sa ne folosim de flag-ul IsCompressionEnabled. O setare care nu trebuie niciodata sa ne scape, este MaxConnectionsToServer. In functie de dimensiunea instantei pe care rulam aceasta valoare trebuie aleasa cu grija.
Odata ce avem o instanta a unui obiect de tip DataCacheFactory, putem sa obtinem orice cache pe baza numelui. Cache-ul default are numele "default" si se poate obtine prin metoda GetDefaultCache(). Pentru a obtine un cache pe baza numelui trebuie sa apelam metoda GetCache(numeCache).
DataCacheFactory citeste toata partea de configurarea din fisierul de configurare, dar daca dorim putem sa specificam si din cod aceste date (de exemplu token-ul de autentificare).
Mai jos, puteti sa gasiti un exemplu unde cream un DataCacheFactory, iar apoi obtinem o referinta la cache-ul default:
 DataCacheFactoryConfiguration dataCacheConfig = new DataCacheFactoryConfiguration()
{
RequestTimeout = new TimeSpan(0, 0, 60),
};
dataCacheFactory = new DataCacheFactoru(dataCacheConfig);
DataCache defaultCache = dataCacheFactory.GetDefaultCache();
Nu trebuie sa uitam ca daca adaugam un obiect intr-un cache, acesta nu o sa fie vizibil in celelalte cache-uri, asa ca aveti grija pe ce cache executati put si get.
In cazul în care vrem sa folosim si un cache-ul local putem sa îl cream în felul urmator:
 DataCacheFactoryConfiguration dataCacheConfig = new DataCacheFactoryConfiguration()
{
RequestTimeout = new TimeSpan(0, 0, 60),
LocalCacheProperties = new DataCacheLocalCacheProperties(5, new TimeSpan(0, 0, 10),
DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy.TimeoutBased)
};
Mai sus avem un cache local, care poate sa stocheze maxim 5 obiecte. In momentul in care vrei sa luam din cache un obiect, acesta este cautat in cache-ul local, iar versiunea este verificata. Daca acesta nu este gasit obiectul urmeaza sa fiu cautat in cache-ul de pe cloud.
Înainte sa trecem la modul în care un obiect se poate adauga sau extrage din cache trebuie sa stim ca Azure AppFabric cache suporta doua tipuri de concurenta:
  • Optimist
  • Pesimist
In cazul în care lucram cu modelul optimist, în momentul în care luam un obiect din cache un version number vine însotit cu acesta. In momentul în care editam acest obiect si vrem sa facem update, version number poate sa fie specificat.
Pentru modelul pesimist, lucrurile stau diferit. In momentul în care se face get pe un obiect, se face automat si lock pe acest obiect pana când nu mai este nevoie de el. Dar trebuie avut grija cum este folosit acest model, deoarece lock-ul o sa fie valabil doar pentru cei care folosesc acelasi mecanism de concurenta. Pe obiectul pe care s-a facut lock se va putea face oricând update prin modelul optimist (nu e tocmai nice).
dataCache.Add("currentUser",user);    //Adauga un cache obiectul user.
var user = dataCache.Get("currentUser"); // Se obtine obiectul "currentUser" din cache.
user = dataCache["currentUser"];
user = dataCache.GetCacheItem("currentUser");
user = dataCache.GetAndLock("currentUser", TimeSpan.FromSeconds(10), out lockHandlerUser); // Se obtine un obiect din cache prin modelul pesimist, pentru obiectul dat se face un lock timp de 10 secunde;
Daca mai sus am vazut cum se poate adauga sau obtine un element din cache mai jos o sa prezint 2 mecanisme prin care putem sa stergem obiecte din cache:
dataCache.Remove("currentUser");
datacache["currentUser"] = null;
In cazul in care vrem adaugam un element in cache si sa controlam timpul de expirare putem sa facem acest lucru prin intermediul metodei Put:
dataCache.Put("currentUser",user,TimeSpan.FromMinutes(100);
Metoda Put poate sa fie folosita si pentru a face update la un element care este deja in cache. In cazul in care avem doua instante a unui obiect din cache si incercam sa facem put pentru fiecare in parte fara sa verificam versiunea, cel de-al doilea put nu o sa se termine cu succes, deoarece versiunea este prea vechie:
DataCacheItem dci1 = dataCache.GetCacheItem("currentUser");
DataCacheItem dci2 = dataCache.GetCacheItem("currentUser");
dataCache.Put("currentUser", new User(),dci1.Version);
dataCache.Put("currentUser", new User(), dci2.Version); // Acest Put esueaza.
Daca nu folosim versiunea atunci ambele update-uri s-ar termina cu succes. Acesta a fost modelul optimist de concurenta. In cazul modelului pesimis, lucrurile sunt destul de clare cand si cine poate sa faca update. Nu uitati doar daca mergeti pe modelul pesimist atunci orice consumator trebuie sa foloseasca API-ul specific pentru acest model:
  • GetAndLock
  • PutAndUnlock
Cam astea sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stim despre Azure AppCache. Maine o sa vedem cum putem sa avem sesiune în Azure AppCache si cum ne putem folosii de ea.

Comments

Popular posts from this blog

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

GET call of REST API that contains '/'-slash character in the value of a parameter

Let’s assume that we have the following scenario: I have a public HTTP endpoint and I need to post some content using GET command. One of the parameters contains special characters like “\” and “/”. If the endpoint is an ApiController than you may have problems if you encode the parameter using the http encoder.
using (var httpClient = new HttpClient()) { httpClient.BaseAddress = baseUrl; Task<HttpResponseMessage> response = httpClient.GetAsync(string.Format("api/foo/{0}", "qwert/qwerqwer"))); response.Wait(); response.Result.EnsureSuccessStatusCode(); } One possible solution would be to encode the query parameter using UrlTokenEncode method of HttpServerUtility class and GetBytes method ofUTF8. In this way you would get the array of bytes of the parameter and encode them as a url token.
The following code show to you how you could write the encode and decode methods.
publ…

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…