Skip to main content

(3) How to use Office in Silverlight applications

Lista postări despre Office interop pe Silverlight:
Si iată ca am ajuns la ultimul post din seria de 3 posturi despre Office Interop pe Silverlight.
Am rămas dator cu doua topice:
  • cum sa închidem un proces office;
  • cum sa scriem unit teste;
Pentru a putea închide procesul pe care îl avem pornit ajunge sa apelam direct metoda Quit(). Atenție, când se apelează aceasta metoda orice modificare deja făcuta nu o sa fie salvata. Pentru a putea face și save trebuie sa apelam și metoda metoda de salvare:
excelApp.Save();
excelApp.Quit();
In cazul în care dorim sa închidem doar un document separat putem sa apelam la metoda Close, care poate sa fie accesibila pentru fiecare document separat.

Testarea automata a unei aplicații care lucrează direct cu interop-ul de Office este destul de dificila. De exemplu cum putem sa testam dacă un document a fost deschis și este vizibil user-ului? Trebuie sa verificam ca avem în Windows o fereastra deschisa (lista de procese pornite în Windows nu este relevanta în acest caz).
Cu cat flow-ul dintre user și interop-ul de Office se bazează direct pe editarea documentelor direct dintr-o fereastra de Office, cu atât testarea este mai dificila. In cazul în care deschidem documentele Office pentru a editate sau vizualiza documente direct din aplicația noastră, atunci testarea este mult mai sigura, și mai ușor de făcut. Iar partea de mock pentru interop o sa fie mult mai ușor de scris.
Cea mai mare problema care poate sa apară este în momentul în care deschidem un document de doua ori, din doua procese separate, iar al doilea proces nu o sa poată sa facă save. In cazul în care pățim acest lucru și nu avem o referința la primul proces nu recomand sa închidem forțat primul proces care face lock pe document, deoarece s-ar putea ca userul sa îl fi deschis manual.

Comments

Popular posts from this blog

How to check in AngularJS if a service was register or not

There are cases when you need to check in a service or a controller was register in AngularJS.
For example a valid use case is when you have the same implementation running on multiple application. In this case, you may want to intercept the HTTP provider and add a custom step there. This step don’t needs to run on all the application, only in the one where the service exist and register.
A solution for this case would be to have a flag in the configuration that specify this. In the core you would have an IF that would check the value of this flag.
Another solution is to check if a specific service was register in AngularJS or not. If the service was register that you would execute your own logic.
To check if a service was register or not in AngularJS container you need to call the ‘has’ method of ‘inhector’. It will return TRUE if the service was register.
if ($injector.has('httpInterceptorService')) { $httpProvider.interceptors.push('httpInterceptorService&#…

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…