Skip to main content

Cum sa facem debug si sa monitorizam o aplicatie ASP.NET de pe IIS.

De nenumărate ori, atat eu cat si voi am fost nevoiti sa facem debug pe aplicatii web. O sa incerc sa trec in revista modurile prin care se poate face debug la o aplicație web. Nu are importanta daca aceasta este ASP.NET sau MVC.
Pentru a activa debugul trebuie sa setam atributul debug cu valorea true in web config.
<configuration>
<system.web>
<compilation debug="true" />
</system.web>
</configuration>
Daca vrem sa activam doar pe anumite pagini debug-ul putem sa setam atributul Debug a directivei Page pe true.
<%@ Page Debug="true" ... />
Sunt momente cand vrem doar pe masina locala( pe server) sa putem vedea mesajul de eroare, iar in cazul in care eroarea apare la un client sa afisam un mesaj standard. In acest caz putem seta atributul mode a nodului customErrors cu valoarea RemoteOnly.
<configuration>
<system.web>
<customErrors defaultRedirect="Eroare.aspx" mode="RemoteOnly" />
</system.web>
</configuration>
Putem in functie de eroarea care apare sa afisam un anumit mesaj de eroare. Pentru acest lucru adaugam cate un nod de tipul error la customErrors in web.config. De exemplu daca dorim sa tratam eroarea 404, care apare cand un fisier nu este gasit pe server putem sa facem astfel:
<configuration>
<system.web>
<customErrors defaultRedirect="Eroare.aspx" mode="RemoteOnly">
<error statusCode="404" redirect="FileNotFound.aspx.">
</customErrors>
</system.web>
</configuration>
In cazul in care doriti doar pe anumite subdirectoare sa aveti un anumit tip de comportament, puteti face acest lucru prin adaugarea unui fisier de configurare in fiecare director pe care vreti sa il particularizați.
Dar ce ne facem daca aplicatia noastra web se afla deja pe un server si vrem sa facem debug la distanta? In cazul acesta putem sa ne folosim de Msvsmon.exe. Aceasta aplicatie ne permite sa activam debugul la distanta. Se poate configura ca cel care se conecteaza sa fie nevoit sa se autentifice, ca sa nu permitem oricarei persoane sa se conecteze. Dezvoltatorul care doreste sa se conecteze remote trebuie sa aibe Visual Studio activat. Din fereastra Attach To Process trebuie selectat Remote Debugging Monitor. Trebuie specificata adresa serverului si optional credentialele.
Monitorizarea unei aplicatii se poate face folosind Trace. Acesta setare se face in fis. de configurare si permite monitorizarea a aproape oricarei informatii. La fel ca in cazul erorilor, putem seta doar pe paginile care sunt accesate de pe server sa fie afisate aceste informatii( prin intermediul atributului localOnly).
<configuration>
<system.web>
<trace enabled="true" requestLimit="5" pageOutput="false" traceMode="SortByTime" localOnly="false" mostRecent="true"/>
</system.web>
</configuration>
Mai sus am activat monitorizarea si salvarea ultimilor 5 requesturi. Aceste informatii nu o sa se afiseze pe pagina( in cazul in care setam pageOutput pe true informatia se va afisa in partea de jos a paginii accesate). Rezultatul la trace o sa fie ordonat dupa timp, iar acesta se va afisa si pe requesturile care nu vin din browserul serverului. MostRecent setat pe true ne indica faptul ca cele mai recente requesturi o sa se salveze.
La fel ca si in cazul erorilor, traceul se poate seta pentru fiecare pagina in parte:
<%@ Page trace="true" ... />
In cazul in care dorim sa adaugam anumite informatii in Trace, putem sa apelam metoda Trace.Write(numeCategorie,mesaj). In cazul apelurilor ajax, acest lucru se poate folosind libraria de Java Script cu numele Sys.Debug. Aceasta contine metoda trace. Tot ce scriem prin aceasta metoda o sa apara atat in fereastra de trace a Visual Studio cat si in consola de trace a browserului(daca acesta are consola si este activa).
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function scrieInTrace(mesaj){
Sys.Debug.trace(mesaj);
}
</script>
O alta modalitate de monitorizare a unei aplicații web este de a scrie informațiile in lista de evenimente a sistemului de operare. Pentru mai multe informatii va rog sa consulati: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms227980.aspx Nu este deloc complicat, sunt doar niste setari in fiserul de configurare, doar ca exista mai multe tipuri de evenimente( de la evenimente care se arunca la un audit sau la un request pana la evenimente ce apar cand o tentativa de logare pe site a eșuat. Trebuie avut grija cu aceste mesaje, deoarece nu orice informatie pe care o salvam o sa ne fie folositoare, iar unele servere sunt setate sa trimita automat un email cand se scrie un mesaj de eroare in lista de evenimente.
Succes tuturor la debug.

Comments

Popular posts from this blog

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

GET call of REST API that contains '/'-slash character in the value of a parameter

Let’s assume that we have the following scenario: I have a public HTTP endpoint and I need to post some content using GET command. One of the parameters contains special characters like “\” and “/”. If the endpoint is an ApiController than you may have problems if you encode the parameter using the http encoder.
using (var httpClient = new HttpClient()) { httpClient.BaseAddress = baseUrl; Task<HttpResponseMessage> response = httpClient.GetAsync(string.Format("api/foo/{0}", "qwert/qwerqwer"))); response.Wait(); response.Result.EnsureSuccessStatusCode(); } One possible solution would be to encode the query parameter using UrlTokenEncode method of HttpServerUtility class and GetBytes method ofUTF8. In this way you would get the array of bytes of the parameter and encode them as a url token.
The following code show to you how you could write the encode and decode methods.
publ…

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…