Skip to main content

Care este cel mai rapid mod prin care putem consuma un serviciu REST

In ultima perioada din ce în ce mai multe servicii publice în format REST au apărut pe piaţa.
O problema destul de neaşteptata apare pe partea de client:
Cum sa consumam un serviciu REST?
Din start, .NET ne oferă doua variante destul de simple pentru a putea utiliza un serviciu REST:
 • WCF Client - Service Contract;
 • WebRequest;
Pentru a putea consuma un serviciu folosindu ne de WCF avem nevoie sa ne declaram un contract (ServiceContract) în care sa specificam operaţiile care ne sunt puse la dispoziţie.
[ServiceContract()]
[XmlSerializerFormat()]
public interface ICarClient
{
[OperationContract]
[WebGet(
ResponseFormat = WebMessageFormat.Xml,
UriTemplate = "Car/{id}?userkey={userKey}")]
Car GetCar(string id,string userKey);
}

La acest nivel am definit prin atributul WebGet locaţia acestei resurse (UriTemplate) relativa la adresa setata în fişierul de configurare. Urmatorul pas este sa ne configuram un endpoint in fisierul de configurare de forma:
<system.servicemodel>
<client>
<endpoint address="http://www.carCollection.com/" binding="webHttpBinding" behaviorconfiguration="CarRestBehavior" contract="CarEx.ICarClient" name="CarRestEndpoint">
</endpoint>
<behaviors>
<endpointbehaviors>
<behavior name="CarRestBehavior">
<webhttp>
</webhttp>
</behavior>
</endpointbehaviors>
</behaviors>

Este foarte important la acest pas sa configuram comportamentul la endpoint şi sa îl setam pe "webHttp".
Odată ce am făcut acest lucru putem sa ne cream un proxy prin intermediul la ChannelFactory, iar mai departe sa apelam serviciul dat.
ChannelFactory factoryCar = new ChannelFactory("CarRestEndpoint");
ICarClient carClientProxy = factoryCar.CreateChannel();
Car car = carClientProxy.GetCar("1","userKey");
Nu vreau sa intru în mai multe detalii pe partea de configurare. In cazul in care avem noroc ca serviciul pe care vrem sa îl consumam are definit un WSDL (Web Service Definition Language), atunci ajunge doar sa adaugăm în proiect o referința la serviciu ("Add Service Referince").
Pentru a putea consuma un serviciu REST putem sa folosim și WebRequest (care este mult mai ușor de folosit).
WebRequest request = WebRequest.Create("http://www.carCollection.com/Car/1?userKey=userKey");
WebResponse webResponse = request.GetResponse();
XmlSerializer xmlSerializer = new XmlSerializer(typeof(Car));
Car car = (Car)xmlSerializer.DeserializewebResponse.GetResponseStream());
Este destul de simplu, este nevoie sa specificam adresa și sa facem un request. Răspunsul o sa îl primim ca un stream pe care trebuie apoi sa îl deserializam. Partea de procesare stream și deserializare trebuie sa o facem manual.
Si acuma apare o noua întrebare, care m-a făcut sa scriu acest post:
Care din cele doua mecanisme credeți ca este mai rapid?
La prima strigare am spus ca WCF Client. In spate avem o colecție de librarii dezvoltate în timp. Acestea ar trebuii sa fie optimizate și sa meargă excelent, dar iată ce rezultate am obținut în urma testelor:
 • WCF Client: 35s
 • Web Request: 11s
La prima vedere nu am înțeles foarte bine cauza dar apoi am găsit mai multe cauze pentru acest lucru.
Un apel de tip web request este extrem de simplu, iar WCF este mult prea complicat pentru ce avem nevoie noi. Deșii oferă o multitudine de opțiuni, de foarte multe ori pentru un web request noi folosim doar 1% din cea ce ne oferă, caz în care încărcam multe librarii fără nici un rost.
Prin WCF suntem nevoiți sa trecem printr-un flow extrem de complex care implica mecanisme costisitoare din punct de vedere a timpului precum reflection.
Asta nu inseamna ca o sa ne fie ușor sa folosim Web Reques, pot sa apară cazuri când este mult mai ușor sa lucram cu ChannelFactory (WCF) si nu cu web request dar din punct de vedere a timpului, un web request o sa fie mereu mai rapid.

Comments

 1. 35s pentru un singur apel?

  WCF e logic sa aiba un oarecare overhead, dar cel mai adesea e neglijabil comparativ cu delay-ul dat de faptul ca e un remote call, in Internet, peste o conexiune cu un bandwidth limitat si un anume latency, la care se adauga cel mai adesea si un access la db cel putin..

  Cu WebRequest va trebui sa faci manual deserializarea, partea de security, session etc..

  ReplyDelete
 2. Nu este vorba de un sigur apel. Erau 500 de apeluri spre un anumit serviciu. Testele le-am făcut împreuna și le-am repetat de 2-3 ori, timpii pe care i-am obținut fiind asemănători.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…

GET call of REST API that contains '/'-slash character in the value of a parameter

Let’s assume that we have the following scenario: I have a public HTTP endpoint and I need to post some content using GET command. One of the parameters contains special characters like “\” and “/”. If the endpoint is an ApiController than you may have problems if you encode the parameter using the http encoder.
using (var httpClient = new HttpClient()) { httpClient.BaseAddress = baseUrl; Task<HttpResponseMessage> response = httpClient.GetAsync(string.Format("api/foo/{0}", "qwert/qwerqwer"))); response.Wait(); response.Result.EnsureSuccessStatusCode(); } One possible solution would be to encode the query parameter using UrlTokenEncode method of HttpServerUtility class and GetBytes method ofUTF8. In this way you would get the array of bytes of the parameter and encode them as a url token.
The following code show to you how you could write the encode and decode methods.
publ…