Skip to main content

Eveniment pentru dezvoltatorii .NET din Cluj-Napoca - 15 iunie 2011

Update after event: Mulțumim tuturor pentru participare. Am avut 20 de participanți, cea ce este destul de bine pentru un eveniment de acest gen. Maine o sa public un post despre tema prezentării mele, iar în zilele următoare o sa apară materialele din prezentări și pe codecamp. Speram sa ne revedem și la alte prezentări.
Un post pe aceasta tema puteți sa găsiți aici http://vunvulearadu.blogspot.com/2011/06/fluent-interface-pattern.html

What: Un eveniment organizat de către comunitatea dezvoltatorilor .NET din Cluj-Napoca, pentru comunitatea dezvoltatorilor .NET și nu numai.
When: 15 iunie 2011, începând de la ora 18:30.
Where: Strada Republicii 24, Cluj-Napoca, la sediul firmei Small Footprint http://maps.google.ro/maps/place?cid=5064880879805823729
Content: Doi dezvoltatori din Cluj-Napoca o sa prezinte doua probleme cu care au avut de-a face în viata de zi cu zi:
 1. Performanță în Silverlight și Experiență Utilizator (Daniel Andreş)
 2. Fluent Pattern in .NET (Radu Vunvulea)
Descriere conținut:
Performanță în Silverlight și Experiență Utilizator (Daniel Andreş)
Se cere o aplicație în Silverlight care să manevreze un volum mare de date, nepaginat (pentru „forțarea” performanțelor) iar ceea ce se afișează să fie cât mai customizat posibil – cât mai multe controale să aibă aspectul cerut de client.
Scenariul de lucru include:
 • Alegerea protocolului potrivit pentru transmiterea datelor de pe server
 • Customizarea interfeței folosind MVVM și Command Pattern
 • Alegerea scenariului potrivit de interacțiune cu interfața
Problemele care pot interveni:
 • Load-ul potrivit de pe server al datelor
 • Încărcarea datelor în interfață
 • Distribuirea resurselor (influențează foarte mult experiența utilizator)
Fluent Pattern in .NET (Radu Vunvulea)
Definirea și prezentarea acestui pattern din punct de vedere funcțional:
 • Când poate să fie folosit
 • Cum poate să fie folosit
 • În ce moduri poate să fie implementat în .NET
Mulțumim companiei Small Footprint care ne-a pus la dispoziție sala.
Organizator: Radu Vunvulea - tel.: 0766xxxxxx (numar editat dupa ce evenimentul a avut loc), blog: http://vunvulearadu.blogspot.com/

LinkedIn Event
Facebook Event

Update: Evenimentul este gratis. Nu este nevoie sa va inregistrati. Doar sa veniti pe data de 15 iunie.

Comments

 1. Trebuie sa te inregistrezi undeva pentru a putea participa ? E contra cost ? Daca da, cat costa ?

  ReplyDelete
 2. Salut,
  Evenimentul este gratis.
  Nu este nevoie sa te inregistrezi.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…

GET call of REST API that contains '/'-slash character in the value of a parameter

Let’s assume that we have the following scenario: I have a public HTTP endpoint and I need to post some content using GET command. One of the parameters contains special characters like “\” and “/”. If the endpoint is an ApiController than you may have problems if you encode the parameter using the http encoder.
using (var httpClient = new HttpClient()) { httpClient.BaseAddress = baseUrl; Task<HttpResponseMessage> response = httpClient.GetAsync(string.Format("api/foo/{0}", "qwert/qwerqwer"))); response.Wait(); response.Result.EnsureSuccessStatusCode(); } One possible solution would be to encode the query parameter using UrlTokenEncode method of HttpServerUtility class and GetBytes method ofUTF8. In this way you would get the array of bytes of the parameter and encode them as a url token.
The following code show to you how you could write the encode and decode methods.
publ…