Skip to main content

Cum sa sincronizam mai multe baza de date SQL Azure - Data Sync Service

Uneori avem nevoie de un mecanism prin care sa putem sincroniza una sau mai multe baza de date SQL Azure. Putem sa încercam sa scriem cod prin intermediul căruia sa ne sincronizam bazele de date din același data center sau din data center-uri diferite.
O alta soluție la îndemîna este Data Sync Service. Prin intermediul acestui mecanism putem sa ne sincronizam doua sau mai multe baza de date din cloud fara sa fie nevoie sa scriem nici o linie de cod. Nu mai este nevoie sa reinventam roata din nou.
De exemplu dacă avem 2 baze de date în norișor, una în Europa și alta în Asia pe care trebuie sa le sincronizam bidirecțional putem sa folosim cu încredere acesta soluție. Orice modificare făcuta într-o baza de date se va face în mod automat și în cealaltă baza de date din celalalt data center.
Nivelul de granularitate dupa care se poate face filtrarea in acest moment este tabela. Putem sa setam ca una sau mai multe tabele sa fie sincronizate. Din fericire in cazul in care acelasi continut este modificat in doua tabele sincronizate, Data Sync Service poate sa rezolve singur aceasta problema si sa faca handling la aceste probleme intr-o oarecare masura.
Sincronizare se poate face doar la o parte din tabele( mai putini bani). Se poate face un schedule pentru momentul cînd se dorește sa se facă sincronizarea( granularitatea este la nivel de ora). O alta varianta de sincronizare este la cerere.
Opțiunea de sincronizare bi-direcționala este cu doua tăișuri. Aceasta ne permite sa tinem doua sau mai multe baza de date sincronizate in orice moment. O modificare care se face intr-o baza de date( intr-un hub), se propaga aproape instantaneu si la restul bazelor de date. Din pacate varianta de Sync Framework care este pentru cloud nu permite sa facem handling la conflicte. In acest caz trebuie sa avem grija la modul in care generam primary key-urile.
Pentru mai multe informatii http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/sql-azure-data-sync-overview.aspx

Comments

Popular posts from this blog

How to check in AngularJS if a service was register or not

There are cases when you need to check in a service or a controller was register in AngularJS.
For example a valid use case is when you have the same implementation running on multiple application. In this case, you may want to intercept the HTTP provider and add a custom step there. This step don’t needs to run on all the application, only in the one where the service exist and register.
A solution for this case would be to have a flag in the configuration that specify this. In the core you would have an IF that would check the value of this flag.
Another solution is to check if a specific service was register in AngularJS or not. If the service was register that you would execute your own logic.
To check if a service was register or not in AngularJS container you need to call the ‘has’ method of ‘inhector’. It will return TRUE if the service was register.
if ($injector.has('httpInterceptorService')) { $httpProvider.interceptors.push('httpInterceptorService&#…

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…