Skip to main content

LightSwitch - un pas in fata spre limbajele de generatia a IV-a

Si uite ca s-a lansat LightSwitch Beta 1. Nu știu dacă ați auzit de el, este un produs la care M$ lucrează de ceva vreme.
Prin intermediul acestuia si a Silverlight 4, LightSwitch iți permite să iți definești un model pe baza căruia se generează atît partea de persistenta cat si UI + comunicarea client-server. Era de așteptat acest pas, după lansarea noii versiuni de Entity Framework( 4.0).
Cu ajutorul lui se poate dezvolta într-un timp redus soluții bussines atît desktop cat si web. Soluțiile business se invart de obicei in jurul a doua lucruri: datele si modul in care acestea se afișează pentru a putea fi vizualizate si editate. In general avem foarte multe date de editat si controlat, iar mare parte din timp ne ocupam de dezvoltarea editoarelor si a modului de vizualizare a acestora. Partea de procesare in batch e doar o mica parte din ceea ce trebe dezvoltat. Aceste doua lucruri LightSwitch isi propune sa le ofere pe tava: date + UI pentru aceste date.
Datele se definesc prin intermediul unui model. Modelul poate să fie creat de la zero, sau un model deja existent poate să fie folosit( de exemplu o baza de date deja creata). Asemănător cu EF, se pot defini relații intre entități, propietati de tip Image si validari pentru date.
UI se defineste sub forma unor Screen. Un Screen reprezinta un view asupra datelor dintr-o anumita perpectiva( dimensiune). Se poate vizualiza o singura entitate sau mai multe entitati intr-un singur Screen.
Momentan sunt suportate patru tipuri de screen-uri:
  • New Data Screen;
  • Seach Data Screen;
  • Details Screen;
  • Editable Grid Screen;
  • List and Details Screen;
Pe MSDN puteți să găsiți descrierea acestora, ceea ce mi-a plăcut la acestea a fost posibilitatea de a crea un screen care sa afișeze și imagini la fiecare entitate fara nici o problema. Se pot defini propietati in entități care sa fie calculate pe baza altor propietati, de exemplu: pretul final pentru un produs. Aceste propietati se numesc 'Computed Property'. Fiecare propietate de acest gen are in spate o metoda cu un parametrul de tip ref, care reprezinta valorarea propietatii.
Ca si baza de date se poate folosi:
  • SQL Compact Edition( care impreuna cu .NET 4.0 permite si chei straine si alte lucruri care pana acum nu erau permise - o sa revin cu un post pe acesta tema);
  • SQL Express
  • Cloud
  • SharePoint( pentru cei interesati).
I-ar acuma sa disecam puțin datele si screens. La prima vedere avem senzația ca entitățile sunt de fapt niste data seturi, dar nu este adevărat. Acestea sunt niște clase parțiale unde se definesc propietatiile. Entitatile au fost denumite tabele pentru a putea fi mai apropiate de modelele din viata reala. In spate exista niște clase parțiale care pot fi extinse in orice fel.Screenurile sunt ca si entitatile, niste clase partiale, care se pot extinde.
In 2 minute dupa instalare am reusit sa pornesc o aplicatie functionala care avea doua entitati definite.
O sa revin in urmatorul weekend cu un demo.
Download LightSwitch Beta 1

Comments

Popular posts from this blog

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…

GET call of REST API that contains '/'-slash character in the value of a parameter

Let’s assume that we have the following scenario: I have a public HTTP endpoint and I need to post some content using GET command. One of the parameters contains special characters like “\” and “/”. If the endpoint is an ApiController than you may have problems if you encode the parameter using the http encoder.
using (var httpClient = new HttpClient()) { httpClient.BaseAddress = baseUrl; Task<HttpResponseMessage> response = httpClient.GetAsync(string.Format("api/foo/{0}", "qwert/qwerqwer"))); response.Wait(); response.Result.EnsureSuccessStatusCode(); } One possible solution would be to encode the query parameter using UrlTokenEncode method of HttpServerUtility class and GetBytes method ofUTF8. In this way you would get the array of bytes of the parameter and encode them as a url token.
The following code show to you how you could write the encode and decode methods.
publ…