Skip to main content

Action delegate

Cei de la M$ au venit in ajutorul dezvoltatorilor cu Action delegate. Nu a venit cu .NET 4.0, aceștia au apărut cu .NET 2.0 și nu are nimic special, este de fapt un delegate generic, care ne permite definirea unei acțiuni care să fie executa pentru un obiect. Fara să ne dam seama folosim Action in fiecare zi. De exemplu metoda ForEach din List este un Action.
Acesta poate să fie folosit foarte ușor in combinație cu metodele anonime ca in exemplul de mai jos:
public static void Main()
{
Action actiune = ExecutaActiune();
actiune(1,2);
}

public static Action ExecutaActiune()
{
return delegate(int valoare1,int valoare2)
{
Console.WriteLine(valoare1+valoare2);
};
}
sau
public static void Main()
{
Action actiune = new Action(Add);
actiune(1,2);
}
public static void Add(int valoare1,int valoare2)
{
Console.WriteLine(valoare1+valoare2);
};
Nimic complicat pana aici. La fel de ușor putea să folosim delegate in loc de Action, dar este mult mai natural sa folosim Action, mai ales ca nu trebuie sa definim de n ori același lucru. Fara să ne dam seama folosim Action in fiecare zi.
Acesta are câteva limitări, pe .NET 4.0 de exemplu numărul maxim de parametrii poate să fie 16( să ajungem la acesta limitare oricum nu este tocmai ușor). O alta limitare, care poate să deranjeze uneori este ca un Delegate nu poate să fie convertit la Action. Deși din punct de vedere logic nu ar fi normala acesta conversie, sunt momente când avem nevoie sa facem asa ceva, mai ales in momentele in care folosim cod care nu este scris de noi. Exista un hack ce se poate face in acest caz:
Action actiune=new Action(objDelegate.Invoke);
Când își arata cu adevărat Action utilitatea? Când avem nevoie să trimitem ca și parametru un lamda expression. Vrem sa ne definim un LINQ peste o librărie pe care noi am scriso. Daca nu ar exista Action-uriile am fi nevoit sa definim foarte multe overload-uri. Nici nu vreau să ma gândesc, cred ca zona acesta de cod ar creste de vreo ~8 ori, in cazul in care dorim sa acoperim cele mai uzuale cazuri. Dar folosind Action trebuie să facem doar:
public void Procesare(Action actiune)
Apel:
Procesare(()=>Add(1,2));
sau
Procesare(()=>{Console.WriteLine("Calculeaza")});
Si gata, am rezolvat problema, putem acuma sa primim orice delegate, cu oricâți parametrii și din orice locație a aplicației.
Foarte asemănător cu Action este si Func, doar in acest caz este încapsulata o metoda care primește un set de parametrii si returneaza o valoare de tip TResult.
Daca totuși Action-ul nu vi s-a părut interesant sau vreți să aveți și o alta varianta, puteți să va gândiți să folosiți: EventHandler. Daca o să fie cineva interesat de EventHandler si cum poate sa fie folosit in loc de Action o sa revin cu un post.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

How to check in AngularJS if a service was register or not

There are cases when you need to check in a service or a controller was register in AngularJS.
For example a valid use case is when you have the same implementation running on multiple application. In this case, you may want to intercept the HTTP provider and add a custom step there. This step don’t needs to run on all the application, only in the one where the service exist and register.
A solution for this case would be to have a flag in the configuration that specify this. In the core you would have an IF that would check the value of this flag.
Another solution is to check if a specific service was register in AngularJS or not. If the service was register that you would execute your own logic.
To check if a service was register or not in AngularJS container you need to call the ‘has’ method of ‘inhector’. It will return TRUE if the service was register.
if ($injector.has('httpInterceptorService')) { $httpProvider.interceptors.push('httpInterceptorService&#…

ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded

Today blog post will be started with the following error when running DB tests on the CI machine:
threw exception: System.InvalidOperationException: The Entity Framework provider type 'System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer' registered in the application config file for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' could not be loaded. Make sure that the assembly-qualified name is used and that the assembly is available to the running application. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260882 for more information. at System.Data.Entity.Infrastructure.DependencyResolution.ProviderServicesFactory.GetInstance(String providerTypeName, String providerInvariantName) This error happened only on the Continuous Integration machine. On the devs machines, everything has fine. The classic problem – on my machine it’s working. The CI has the following configuration:

TeamCity.NET 4.51EF 6.0.2VS2013
It seems that there …

Entity Framework (EF) TransactionScope vs Database.BeginTransaction

In today blog post we will talk a little about a new feature that is available on EF6+ related to Transactions.
Until now, when we had to use transaction we used ‘TransactionScope’. It works great and I would say that is something that is now in our blood.
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) { using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) { conn.Open(); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(); sqlCommand.Connection = conn; sqlCommand.CommandText = ... sqlCommand.ExecuteNonQuery(); ... } scope.Complete(); } Starting with EF6.0 we have a new way to work with transactions. The new approach is based on Database.BeginTransaction(), Database.Rollback(), Database.Commit(). Yes, no more TransactionScope.
In the followi…